Genel Bilgiler

BBM 473 - Veritabanı Yönetim Sistemleri Laboratuvarı (VTYS-Lab) (0-2-1)

Veritabanı Yönetim Sistemleri dersi teknik seçmeli bir laboratuvar dersidir. Ders 3. ve 4. Sınıflara yöneliktir. Bu laboratuvar dersi öğrencilere ilişkisel veritabanı tasarımı konularında yardımcı olmak amacıyla yapılmaktadır. Bu laboratuvar sonuna öğrenciler veritabanı tasarımı, sorgulamaları ve uygulamaları gibi konularda derin bir algılama yeteneği kazanacaklardır.

Ders kapsamında 1 proje, 1 sınav ve 8 hafta alıştırma yapılacaktır. Alıştırmalara devam zorunludur 3 kez katılmayan F1 notu alarak dersten kalır.
Ders Notu (%100) = Proje(%50) + Sınav(%30) + Devam(%20)
Proje(%50) = 1. Faz (%10) + Teslim (%40)
Haftalık programa göre ödev anlatımı ve alıştırma yapılacaktır.
Ödevler, soru ve cevaplar vs. için piazza sayfası dışında duyuru yapılmayacaktır.
Piazza Sayfası: http://piazza.com/hacettepe.edu.tr/spring2018/bbm473
BBM471 VTYS Dersi Piazza Sayfası: http://piazza.com/hacettepe.edu.tr/spring2018/bbm471

Lab. Sorumluları