Genel Bilgiler

BBM 473 - Veritabanı Yönetim Sistemleri Laboratuvarı (VTYS-Lab) (0-2-1)

Veritabanı Yönetim Sistemleri dersi teknik seçmeli bir laboratuvar dersidir. Ders 3. ve 4. Sınıflara yöneliktir. Bu laboratuvar dersi öğrencilere ilişkisel veritabanı tasarımı konularında yardımcı olmak amacıyla yapılmaktadır. Bu laboratuvar sonuna öğrenciler veritabanı tasarımı, sorgulamaları ve uygulamaları gibi konularda derin bir algılama yeteneği kazanacaklardır.

Ders kapsamında 1 proje ve 3 adet quiz yapılacaktır.
Ders Notu (%100) = Proje(%75) + Quizler(%25)
Proje(%75) = 1. Faz (%10) + 2. Faz (%15) + 3. Faz (%10) + Teslim (%40)
Haftalık programa göre ödev anlatımı ve quizler yapılacaktır. Quizlerin telafisi ve bütünleme yapılmayacaktır.
Ödevler, quizler, cevaplar vs. için piazza sayfası ve web sitesi dışında duyuru yapılmayacaktır.
Piazza Sayfası: http://piazza.com/hacettepe.edu.tr/spring2017/bbm473
BBM471 VTYS Dersi Piazza Sayfası: http://piazza.com/hacettepe.edu.tr/spring2017/bbm471

Lab. Sorumluları